Varkaat ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusta opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • toimia jäsenistönsä etujärjestönä
 • edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä
 • edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä kysymyksissä, sekä kotimaassa että ulkomailla

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää kokouksia, seminaareja sekä neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • pitää yllä yhteyksiä viranomaisiin, alan ammattiyhdistyksiin, opiskelijajärjestöihin ja muihin yhdistyksiin
 • tarjoaa jäsenilleen virkistystoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä tehdä pienimuotoista talkootoimintaa.

3. Jäsenyys ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla henkilö, joka opiskelee Jyväskylän yliopistossa pää- tai sivuaineenaan varhaiskasvatusta. Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla entinen varsinainen jäsen tai hallituksen hyväksymä muu henkilö. Varsinaiseksi jäseneksi ja kannattajajäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Yhdistyksen syyskokous päättää jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden, erikseen kummallekin jäsenryhmälle 1.8.-31.7. väliseksi ajaksi.

4. Jäsenen erottaminen

Varsinaisen jäsenen valmistuessa yliopistosta tai hänen keskeyttäessä opintonsa hallitus erottaa hänet yhdistyksestä. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Hallitus

 • Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-15 varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä.
 • Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 • edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 • pitää jäsenluetteloa
 • valita yhdistyksen edustajat eri tilaisuuksiin ja niiden yhteisöjen, joiden jäsen yhdistys on, kokouksiin
 • suorittaa tehtävät, joita nämä säännöt ja yhdistyksen toiminta edellyttävät
 • asettaa avukseen tarvitsemansa jaostot, valio- ja toimikunnat
 • hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen (kirjanpito, tuloslaskelma ja tase) ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko laittamalla ilmoitus yhdistyksen ilmoitustaululle tai sähköpostilistalle.

10. Sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset

 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Päätetään toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksun suuruudesta
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 Yhdistyksen purkautuessa sen varat on purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla luovutettava yhdistyksen tarkoitusperiä toteutettavaan tarkoitukseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s