Hallituksen vastuualueet

Hallituksen jäsenten vastuualueet

 

 

PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja pitää ainejärjestön ja sen toiminnan lankoja käsissään. Hän johtaa hallituksen kokouksia, viestii moneen eri suuntaan, muistuttelee ihmisiä tulevasta ja pitää yllä positiivista ilmapiiriä. Yhtenä tärkeänä tehtävänä puheenjohtajalla on pitää huolta siitä, että hallitus toimii yhdistyslain, Varkaat ry:n sääntöjen, toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Tässä pestissä pääsee todellakin nauttimaan vallasta ja vastuusta sekä pääsee oppimaan koko ajan uutta. Pesti voi tuntua aluksi pelottavalta, mutta sitä se ei ole! Rohkeus karttuu pestin aikana ja tästä toimesta onkin hyötyä myös pitkälle tulevaisuuteen.

VARAPUHEENJOHTAJA
Puheenjohtajan oikea käsi, jonka tehtävänkuva voi olla hyvin monipuolinen. Tärkeää on mitä Sinä ja hallituksen puheenjohtaja olette sopineet. Mikäli puheenjohtaja ei voi pitää kokousta niin vastuu siirtyy varapuheenjohtajalle.

SIHTEERI
Onko läppärin näpyttely sinulle luontevaa? Hallitsetko kirjoittamisen, mutta voisit kehittää taitojasi? Onko multitasking sinulle tuttua? Sihteerinä päävastuitasi ovat pöytäkirjasta huolehtiminen, kokousterkkujen lähettäminen sähköpostitse sekä aktiivinen osallistuminen hallituksen kokouksiin. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta sihteerinä toimimisesta.

TALOUDENHOITAJA
Aikaisempaa kokemusta rahastonhoidosta tai yhdistystoiminnasta sinulla ei tarvitse olla sekä sinut tullaan perehdyttämään pestiin hyvin. Tarvitset mukaasi vain ripauksen mielenkiintoa ja hitusen kärsivällisyyttä. Lisäksi vaadimme työtehtävään sitoutumista tulevaksi vuodeksi. Taloudenhoitajana tehtäväsi ovat kirjanpidon ja laskuliikenteen ympärillä. Käytännössä siis hoidat ainejärjestömme rahaliikennettä, laskutat sekä esimerkiksi teet jokaista kokousta varten koonnin tilitapahtumista tietyiltä ajanjaksoilta. Pesti ei ole niin “pelottava”, miltä se aluksi saattaa kuulostaa. Apua saa aina, eikä taloudenhoitaja ole yksin vastuussa yhdistyksen taloudesta.

TIEDOTUSVASTAAVA
Asuuko sisälläsi pieni bloggaaja? Haluaisitko päästä kertomaan jäsenistölle tulevista tapahtumista ensimmäisenä? Tiedotusvastaavana sinun vastuullasi on viestin välittäminen hallitukselta jäsenistölle, joten sinun on hallittava hyvät kirjoitustaidot. Viestimiskanavia ovat mm. Facebook, blogi ja sähköposti. Ethän halua, että sähköpostimme täyttyvät turhilla viesteillä? Sinun tehtäväsi on välittää tärkeiksi koetut viestit Varkaiden sähköpostilistalle.

TAPAHTUMAVASTAAVA
”BILEEEEET!!” Nautitko erilaisten tapahtumien organisoinnista? Oletko kaveripiirissäsi se, joka aina järjestää porukalle ohjelmaa? Jos olet aktiivinen, luova, hullu ja haluat tutustua uusiin ihmisiin yhteistyön merkeissä, saatat olla etsimämme henkilö! Tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluu ainejärjestön eri tapahtumien: bileiden, liikuntatempausten ja kulttuurihetkien, suunnittelu ja järjestäminen. Tapahtumavastaavana teet paljon yhteistyötä myös muiden ainejärjestöjen ja yritysten kanssa. Lisäksi tapahtumavastaavana osallistut JYY:n liikunta- ja kulttuurivaliokunnan kokouksiin.

YMPÄRISTÖ-, KEHY- JA KV-VASTAAVA
Ovatko ympäristöasiat sinulle tärkeitä? Haaveleitko kehitysyhteistyön toteuttamisesta? Vai kiinnostaako kansainvälisyys, vaihtarit ja uusiin kulttuureihin tutustuminen? Ympäristö-, KehY- ja KV-vastaavana pääset toteuttamaan näitä kaikkia kiinnostuksen kohteitasi. Pestin vastaava huolehtii oman ainejärjestönsä ympäristöasioista, järjestää kansainvälisiä tapahtumia yhdessä muiden kasvis-järjestöjen kanssa ja toimii pääorganisoijana erilaisissa KehY-projekteissa. Lisäksi hän pääsee osallistumaan kaikkien edellä mainittujen sektoreiden valiokuntien kokouksiin.

EDUNVALVONTAVASTAAVA
Oletko kiinnostunut opintojemme kehittämisestä, tiiviistä yhteistyöstä muiden ainejärjestöjen ja JYY:n kanssa? Onko asioihin vaikuttaminen sinulle tärkeää? Otatko mielelläsi kantaa asioihin? Autatko kanssaopiskelijaa hädässä? Edunvalvontavastaavan tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen opiskelijoiden etujen ajaminen ja oikeuksista muistutteleminen. Pestin parhaita puolia ovat verkostoituminen, enemmän ja vähemmän kehittävät keskustelut henkilökunnan kanssa sekä opiskelijakaverin kiitos. Tästä vastuualueesta voit tehdä juuri oman näköisesi yhteistyössä muun hallituksen kanssa. Et tule olemaan koskaan yksin!

SOOL- JA YHTEISTYÖVASTAAVA
Tehtäviin kuuluu toimia linkkinä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOLin) ja jäsenistömme välillä sekä yhteydenpito toisten ainejärjestöjen kanssa – esimerkiksi Tampereen lastentarhanopettajaopiskelijoiden ITU ry:n kanssa. Pysyt ajan tasalla alaamme liittyvissä ajankohtaisissa asioissa välittämällä SOOL-uutisia sähköpostilistallemme sekä pääset harjoittelemaan organisointitaitojasi SOOLin Talvipäivien ilmoittautumisen kautta. Yritysyhteistyösopimusten tekeminen on myös tärkeä osa pestiä: pääset neuvottelemaan jäsenillemme jäsenetuja erilaisten yritysten kanssa. Tähän sisältyy myös haalareiden, ja niihin tarvittavien sponsoreiden hankinta yhdessä fuksien kanssa.

JÄSENISTÖVASTAAVA
Oletko hieman utelias? Haluatko ensimmäisenä tietää ketkä kaikki ovat liittyneet Varkaisiin? Jäsenistövastaava pitää yllä Varkaiden jäsenrekisteriä ja vastaa jäsenyyteen liittyvistä asioista ja ongelmista. Kokouksissa hän ilmoittaa uudet jäsenet hyväksyttäviksi. Hän on myös vastuussa jäsentarroista ja niiden jakamisesta jäsenille. Jäsenistövastaava toimii linkkinä hallituksen ja tutoreiden välillä sekä varajäsenenä eri valiokunnissa. Vastuualueisiin kuuluu myös erilaisten koulutusten organisointi yhdessä muiden hallituslaisten kanssa.

VARAJÄSEN
Oletko kenties jo ollut hallituksessa mukana, mutta et aivan vielä malttaisi päästää irti? Tai oletko muuten niin kiireinen opiskelija, että oman vastuualueen ottaminen tuntuu liian suurelta harppaukselta? Vai oletko sittenkin halukas osallistumaan ainejärjestön hallituksen toimintaan, mutta et ole aivan varma, minne tuuli kuljettaa sinut syksyllä? Varajäsenen pesti on hyvä juuri sinulle, joka arvot tullako vai eikö tulla hallitukseen.

 

Mainokset