Edunvalvonta

Varkaat ry on ensisijaisesti Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestönä jäsentensä edunvalvontajärjestö.

”Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehen etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavikseen.” (Oikeusministeriö.fi 11.10.2013.) päämies = meillä Varkaat ry:n jäsen

Varkaat ry:n päätehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta. Koko Varkaat ry:n hallitus pitää yhdessä huolta opiskelijoiden oikeuksista sekä auttaa ja neuvoo opiskelijoita. Hallituksessamme on myös koulutuspoliittisia vastaavia, joiden ensisijainen tehtävä on ylläpitää opiskelijoiden edunvalvontaa. Koulutuspoliittiset vastaavamme pitävät yhteyttä ja tekevät yhteistyötä koulutukseemme liittyen esimerkiksi yliopiston henkilökunnan ja JYY:n kanssa. Koulutuspoliittisiin vastaaviimme sekä hallituksen jäseniin voi ottaa aina yhteyttä, jos on kysyttävää tai kerrottavaa opintoihin tai opiskelijoiden oikeuksiin liittyen. Hallituksen jäseniä koskee vaitiolovelvollisuus opiskelijoihin liittyvissä asioissa. Meihin voit aina ottaa yhteyttä niin sähköpostitse (varkaat(at)lists.jyu.fi), kotisivujen palaute-lomakkeella, sosiaalisessa mediassa, kuin myös tulla vain juttelemaan kampuksella.

Varkaissa edunvalvontaa siis tapahtuu:

Edunvalvonnallisia yhteistyötahoja ovat:

  • SOOL – Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto
  • SPECIA – asiantuntijoiden ja esimiesten etu- ja palvelujärjestö (yleinen kasvatustiede)
  • LTOL – Lastentarhanopettajaliitto
  • OAJ – Opetusalan Ammattijärjestö
  • JYY – Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
  • SYL  – Suomen ylioppilaskuntien liitto
Mainokset